Univerzita Mateja Bela ponúka štúdium trénerstva či učiteľstva v rôznych programoch

Publikované: 07.02.2019 Autor: Mgr. Andrea Izáková, PhD. garant špecializácie basketbal

UMB logo

Vážení členovia basketbalovej komunity,

dovoľujem si Vás informovať o možnosti štúdia športovcov na Katedre telesnej výchovy a športu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Katedra má viac ako 60 ročnú históriu, patrí k najstarším pracoviskám na univerzite a zameriava sa na prípravu budúcich učiteľov pre základné, stredné a vysoké školy i na odborníkov pre oblasť športu a telesnej výchovy. V súčasnosti pôsobí na katedre 28 pedagógov. V akademickom roku 2018/2019 študuje na katedre približne 600 študentov v dennej a externej forme vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v študijných programoch zameraných na telesnú výchovu, šport a trénerstvo.

V bakalárskom štúdiu je možné študovať:

telesnú výchovu a trénerstvo (v dennej a externej forme), telesnú výchovu v kombinácii (iba v dennej forme) a telesnú výchovu jednopredmetové štúdium (v dennej a externej forme)

V magisterskom štúdiu je možné študovať:

telesnú výchovu a trénerstvo (v dennej a externej forme), telesnú výchovu v kombinácii (iba v dennej forme) a telesnú výchovu jednopredmetové štúdium (v dennej a externej forme)

V doktorandskom štúdiu je možné študovať:

študijný odbor športová edukológia (v dennej a externej forme); študijný odbor športová humanistika (v dennej a externej forme); športová kinantropológia (v dennej a externej forme).

V rámci študijného programu telesná výchova a trénerstvo je možné študovať v dennom aj externom štúdiu aj špecializáciu basketbal (III., IV. a V. kvalif. stupeň)., ktorého garantom na Katedre telesnej výchovy a športu je Mgr. Andrea Izáková, PhD. (andrea.izakova@umb.sk, 0905 920 3454).

Na katedre telesnej výchovy a športu študovalo a v súčasnosti študuje množstvo úspešných slovenských reprezentantov napr.: Eva Antalecová, Marcela Kramerová, Mária Felixová a Veronika Černáková, Peter Torda, Zuzana Žirková, Peter Seman – basketbal, Jaroslav Babušiak – zjazdové lyžovanie, Ivan Bátory – bežecké lyžovanie, Martina Danišová – Hrašnová – atletika, Klaudio Farmadín – karate, Milan Haborák – atletika, Pavol Hurajt – biatlon, Martina Halinárová – Jašicová – biatlon, Elena Kaliská – vodný slalom, Igor Kováč – atletika, Ľuboš Križko – plávanie, Jaroslava Lauková – Bukvajová – bežecké lyžovanie, Marek Matiaško – biatlon, Anna Murínová – biatlon, Peter Náhly – gymnastika, Anna Pastrnáková

Viac informácií o našej katedre sa môžete dozvedieť na web stránke: https://www.ff.umb.sk/…vy-a-sportu/

Viac informácií o prijímacích pohovoroch sa môžete dozvedieť na webovej stránke Filozofickej fakulty v priečinku “UCHÁDZAČI – PONUKA ŠTÚDIA 2019/2020“ a na nasledovných web stránkach:

https://www.ff.umb.sk/…a-forma.html

https://www.ff.umb.sk/…a-forma.html

Špecializácia basketbal:

Podmienky prijatia, termíny podania prihlášok:

https://www.ff.umb.sk/…oplatky.html

https://www.ff.umb.sk/…eho-konania/

 
 
 

ScoreBoard ...

CHI CHI 77:76
17.07.2019
ATL ATL
PHO PHO 69:64
17.07.2019
DAL DAL
MIN MIN 79:90
17.07.2019
SEA SEA
LAS LAS 18.07.2019 DAL DAL

Základná časť ...

# Tím V/P %
1 Las Vegas Aces 11/5 68,75%
2 Connecticut Sun 11/6 64,71%
3 Washington Mystics 9/6 60,00%
4 Seattle Storm 11/8 57,89%
5 Los Angeles Sparks 9/7 56,25%
6 Chicago Sky 10/8 55,56%
7 Minnesota Lynx 10/8 55,56%
8 Phoenix Mercury 8/8 50,00%
9 New York Liberty 7/10 41,18%
10 Indiana Fever 6/12 33,33%
11 Atlanta Dream 5/12 29,41%
12 Dallas Wings 5/12 29,41%