V nedeľu sa volia funkcionári, majú umožniť rozvoj slovenského basketbalu

Publikované: 08.12.2018 Autor: Marta Brliťová Foto: TASR

Pavel Bagin (Foto: TASR)

Prezident Slovenskej basketbalovej asociácie Pavel Bagin, spolu s výkonným výborom, zvolal mimoriadnu konferenciu organizácie na nedeľu 9. decembra 2018. Plánované stretnutie je tento rok už druhým. Posledná konferencia sa uskutočnila 16. júna 2018 v Martine, tá však nebola volebnou.

Predmetom je voľba prezidenta SBA, členov výkonného výboru a taktiež členov arbitrážnej komisie. Podmienkou uznášaniaschopnosti je nevyhnutná účasť prítomných delegátov, ktorí majú nadpolovičnou väčšinou všetkých oprávnených hlasov. Pri voľbe prezidenta a členov výkonného výboru nie je možné hlasovať korešpondenčnou formou, ani prostredníctvom informačného systému.

Voľba najvyšších orgánov SBA a teda nadchádzajúca konferencia bude významne ovplyvňovať smerovanie organizácie v najbližšom období. Počas posledných štyroch rokov vedenia Pavla Bagina sa asociáciu podarilo ekonomicky zastabilizovať. Dalo by sa povedať, že priam zachrániť. Zatiaľ čo po ekonomickej stránke sa SBA darilo, stagnovať začala športová stránka. Výsledky bohužial ukazujú na výkonnostné rozdiely reprezentácie oproti minulosti. Zo šiestich mládežníckych reprezentácií nemáme v A kategórii ani jednu, pričom do B kategórie padol počas posledného leta aj výber dievčat do 20 rokov. Ženská reprezentácia sa po piatich účastiach na Majstrovstvách Európy v rade na budúcoročné vrcholové podujatie basketbalovej Európy neprebojovala, hoci kvalifikáciu mala rozohratú dobre. Mužská reprezentácia bola neúspešná v predkvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2021.

Reprezentácia Slovensko ženy

Vo FIBA oficiálnom rankingu Európy sme za posledné dva olympijské cykly klesli takmer vo všetkých kategóriách. Muži klesli o 6 pozícii na 36. miesto. Ženy o 1 pozíciu na 14. miesto. Chlapčenské reprezentácie sa udržali na 25., predposlednom mieste. Dievčatá prepadli o 7 pozícií na 17. miesto.

Slovenská reprezentácia (Foto: Vladimír Dorňák)

Jediným riadne navrhnutým kandidátom na post prezidenta je Pavel Bagin. Do výkonného výboru sú to (abecedne zoradení) Ondrej Čuraj, Miloš Drgoň, Tomáš Erneker, Alexander Kšiňan, Peter Mičuda. Do arbitrážnej komisie SBA sú medzi riadne navrhnutými kandidátmi Svätopluk Capek, Martina Kubínová, Boris Tóth a Miroslava Zacharová.

Do výkonného výboru sa volí 5 členov, pričom šieste miesto patrí podľa Zákonu o športe zástupcovi hráčov/hráčok a siedme prezidentovi SBA. Zástupca alebo zástupkyňa hráčok musí byť navrhnutý/tá minimálne 50 aktívnymi hráčmi/hráčkami. Aby mohla SBA ďalej fungovať, je potrebné zvoliť prezidenta a minimálne troch členov výkonného výboru, keďže výkonný výbor je už v prípade štyroch členov uznášaniaschopný. Do arbitrážnej komisie je potrebné zvoliť minimálne štyroch kandidátov.

Reprezentácia do 20 rokov, ženy (2017) (Foto: SBA)

Navrhnúť kandidáta na volenú funkciu mohol každý člen SBA. Návrh bolo potrebné doručiť asociácii písomnou formou najneskôr 7 dní pred uskutočnením konferencie. V prípade, že žiaden z riadne navrhovaných kandidátov nebude na konferencii zvolený, môžu členovia SBA prítomní na konferencii navrhnúť aj iných kandidátov.

Zvolení funkcionári by sa mali naďalej podieľať na športovom rozvoji basketbalového Slovenska. ,,Pevne verím, že spoločne na mimoriadnej konferencii uskutočníme ďalší krok, ktorý umožní a zabezpečí rozvoj basketbalu na Slovensku,” vyjadril sa v Pavel Bagin v liste prezidenta k mimoriadnej konferencii.

 
basket.sk Autorské práva basket.sk a uvedených agentúr. Všetky práva vyhradené.
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu basket.sk a uvedených agentúr je výslovne zakázané.