Slová o kontinuite? Prázdne reči. Prezident Bagin a členovia VV SBA končia

Publikované: 10.10.2017 Autor: Michal Bakaj

Pavel Bagin (SBA) (Foto: TASR)

Žabomyšie vojny vo vnútri Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) pokračujú a kompetentní sa jeden po druhom zbavujú zodpovednosti. Nijako inak sa nedá nazvať stav, ktorý aktuálne panuje v strešnom orgáne basketbalu na Slovensku.

V NBA odohral len 30 zápasov, aj tak podpísal zmluvu na 148 miliónov

Z toho dôvodu zrejme ani neprekvapí informácia, že Pavel Bagin ako súčasný prezident SBA zaslaným listom s dátumom 9. októbra 2017 členom asociácie oznámil, že ani on a ani členovia Výkonného výboru SBA (VV SBA) nebudú v ďalšom funkčnom období pokračovať vo svojich funkciách.

Znamená to, že na budúci rok sa na konferencii SBA (zvyčajný termín je jún) bude voliť nový šéf asociácie i celý výkonný výbor.

Spory vo vedení asociácie trvajú už dlhšie. Rezignáciu na vedúce funkcie odštartoval Miroslav Nerád, ktorý sa pred dvoma týždňami vzdal funkcie člena VV SBA. V zdôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že sa nevie stotožniť s prijatým uznesením VV SBA č.67/2017 a nevysporiadaním sa s návrhmi extraligovej sekcie komisie ženských basketbalových klubov zo dňa 15.8.2017 pred prijatím tohto rozhodnutia.

Prečo končí aj Bagin a ostatní členovia VV SBA? Podľa listu od prezidenta existujú „dve principiálne skutočnosti“.

Prvou je „zásadná zmena pracovného vyťaženia štyroch členov vo svojom materskom zamestnaní počas tohto roka, ktorá bude pokračovať aj v období najbližších rokov“.

Druhou je „nevyhnutnosť prijatia zásadných zmien po organizačnej aj personálnej stránke v rámci SBA so zásadným zameraním na výchovu najtalentovanejšej mládeže vo vekovej kategórii 10–15 rokov s cieľom výchovy budúcich reprezentantov kategórie žien a mužov“.

Pavel Bagin (SBA) (Foto: TASR)

V liste sa ďalej uvádza:

„Zo stanovísk prevažnej väčšiny ženských ako i mužských klubov, účastníkov najvyšších súťaží vyplýva, že názorovo je prioritné pre členskú základňu prerozdeľovanie zdrojov zo štátneho rozpočtu ako i iných zdrojov SBA celej členskej základne paušálnym spôsobom a udržiavanie účasti mládežníckych reprezentačných družstiev i za cenu toho, že ich výsledky na každoročných turnajoch ME a to aj v „B „ kategórii sú neuspokojivé s minimálnym množstvom kandidátov reprezentantov v kategórii žien či mužov.“

„Súčasný VV SBA tento názor nezdieľa a je presvedčený, že bez systémového kumulovania finančných prostriedkov na vyššie spomenuté vekové kategórie, ich centralizáciou s podporou progresívnych trénerov a to i zahraničných, nedôjde ani v dlhodobom horizonte k podstatným zmenám kvality našej reprezentačnej budúcnosti“.

„Považujeme preto za korektné, vyzvať celú členskú základňu už teraz, aby vytipovala svojich kandidátov do nového vedenia SBA, ktoré sa ujme svojich pozícii v roku 2018 a pokúsila sa dohodnúť nielen na personálnom obsadení, ale aj ďalšej stratégii basketbalu na Slovensku.“

„Sme pripravení s týmto tímom spolupracovať už pri nastavení rozpočtu pre rok 2018 (t.j. december 2017) tak, aby ciele, ktoré si stanoví, podporoval už tento rozpočet . V prípade konsenzu väčšiny členskej základne vieme termín konferencie prispôsobiť aj do skoršieho obdobia, ako je obvyklý júnový termín“.

„Zároveň vytvárame dostatočný priestor pre tých všetkých, ktorí nie sú resp. neboli spokojní s našou činnosťou (predovšetkým predstavitelia ženských extraligových klubov), aby zjednali nápravu tentokrát nielen kritikou ale aj skutočnými krokmi a prevzatím zodpovednosti“.

Správa pre basketbalového fanúšika na Slovensku? Opäť prídu nové voľby, nový manažment a nové idey. Len jeden človek sa na svojom poste vo vedení SBA drží už roky. Uvidíme, či tak zostane aj pri novom prezidentovi…

 
basket.sk Autorské práva basket.sk a uvedených agentúr. Všetky práva vyhradené.
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu basket.sk a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Diskusia